NET God sal besluit!!

Verbeel julle (of sien die prentjie in jou gedagtes): Jy word in hegtenis geneembloot omdat jy mense, veral die geestelike leiers en volksleiers en kerkraadslede op foute uitwys, en vir hulle goeie nuus bring. Hulle loop daar met ‘n onbeskryflike arogansie in hul harte, met hul netjiese pakke, helder dasse en blink skoene. Natuurlik dalk egte leerskoene en leerbelde. Hulle word oral waar hulle kom geeer, in die winkels, in die strate, by die samekomste en al die plekke waar hulle gesien kan word. In jou onskuld en opregtheid sien jy hoe hulle die mense mislei en selfs soms bedrieg – alles pogings om hul waardige posisies te behou en te keer dat hulle nie van hul waardigheid en titels ontneem word nie. Ek meen, hulle dink dan na alles dat hulle gearriveer het, dat hul paadjie na die hemel uitgeplavei is en ‘n goue troon net daar op die ereplek vir hulle wag. Hulle streel mense se ore met wat hulle se sodat die geldkoffers gevul kan word en vol kan bly…hulle moet ook mos ‘n goeie lewe maak? (Lg is heeltemal reg en aanvaarbaar: om ook ‘n goeie lewe te wil lei. Maar nou word dit gedoen ten koste van die opdragte en werk van God). Ons leiers luister deeglik wat die mense wil hoor, en preek dan vuriglik daarteen, en so stook ons onverdraagsaamheid en haat.
Nietemin, jy bring die goeie nuus en word gedreig met sensuur want jy praat nie dieselfde dinge wat die leiers verkondig nie. Hul hele beskermde wereld word geskud. Hulle voel bedreig. Hulle gabbas skaar by hulle. Amper soos iets soos nepotisme. Om nie te praat van hul narsissime nie…
Hulle dreig jou en verneder jou. MAar jy weet dat jy steeds die goeie nuus moet gaan oordra, en omdat jy gehoorsaam en getrou en opreg is, wil jy die mense ten alle koste van die wonderlike nuus vertel…ek meen, wie hou nie daarvan om goeie nuus te bring nie?
Maar hulle is kwaad vir jou, hulle daag jou voor die landsleiers wat saam met hulle stem. Die lewe moet ondraaglik gemaak word vir jou. Jy vlug vir ‘n ruk voor hul woede uit en gaan vertel solank in die naburige dorp die goeie nuus. Maar omdat jy weet dat jy die geestelike leiers moet waarsku oor hul harteloosheid, omdat hulle hebsugtig en liefdeloos geword het en net eiebelang nastreef, wil jy hulle waarsku dat hulle daaroor geoordeel gaan word.
Almal word teen jou opgemaak. Haat en opstand word teen jou aangevuur. En dit terwyl jy maar net jou werk wil doen, en bekommerd is oor die liefdelose pad wat die mense ingeslaan het. Hul eer God met hul monde, met mooi ‘getuienisse’, lang gebede en goeie dade (net teenoor hul vrinne). Maar dit pla jou ook nie, jy wil hulle net waarsku en jou boodskap aan hulle oordra.
Hul woede teenorr jou word naakte haat. Hulle gee nie meer om wat hulle vir jou se nie. En gooi jou selfs met klippe. Dan word jy soos ‘n misdadiger voor die kerkleiers gedaag. Hulle haat jou sonder rede en verbied jou om die boodskap wat jy moet bring, te deel. Hulle is jaloers op jou, oor die guns wat jy het en die wye kennis wat jy oor die Woord van God het.
Hulle daag jou voor die hof en die prsident van die land. Hulle luister na die aanklagte teen jou en besef dat hulle jou nie kan verhoor op grond van dit wat teen jou ingebring word nie…Die kerkleiers is woedend. Jy bedreig hul gemaklike joppie…en hul ruim inkomste. Hulle eis om oor jou die reg te spreek en kry – in vrees vir opstandigheid van die volk – toestemming by die landsleier om jou te verhoor, maar bevestig dat jy niks verkeerd gedoen het nie. Die kerkleiers en kerkraad smee lustige planne. As die hof jou dan nie in terme van die reg wil verhoor nie, sal hulle ‘n plan met jou maak. Hulle kom bymekaar en besluit hoe om van jou ontslae te raak – sonder dat die hof ‘n straf oor jou uitspreek.
Hulle gryp jou en slaan al hul opgekropte woede en haat (wat eintlik maar hul ware mens verteenwoordig) op jou uit. Ongenadig, sonder rede. Die pyn en vernedering is byna ondraaglik. Jy word liggaamlik byna verwoes en die bloed vloei vrylik. Dit terwyl hulle, en jy, weet dat jy niks verkeerd gedoen het nie…behalwe om hulle die boodskap te bring, van die goeie nuus wou vertel.
Hulle opstandigheid strek sover dat hulle selfs die land se wette oortree en ignoreer om hul haat teenoor jou uit te woed! Dan neem hulle jou en hang jou op: naak en vernederd, vol bloed en in pyn. SONDER ‘n regverdige verhoor…Hul arrogansie gaan sover dat hulle selfs jou dood eis en jou bloed op hulle en hul nageslagte afeis…Hulle laat jou ‘n wrede dood sterf terwyl jy dit gelate aanvaar, want jy weet dit is hoe dit sal wees…dalk sal hulle dan hoor wat die boodskap is.
Dit is wat ongeveer 2000 jaar gelede met die gesalfde Jesus in Jerusalem gebeur het, waarna hy sy lewe op die koppie aan die kruis moes aflê. Dit was Vrydagaand. Die volgende dag terwyl Sy lewelose liggaam in die ryk man se graf gelê het, sy gesig nog onversorg…het Hy na die doderyk gegaan waar Hy die goeie nuus van die evangelie van redding gaan vertel het. So sterk was die opdrag van die boodskap wat Hy moes bring. So groot was God se genade…
Wat egter vir my besonders is van hierdie van hierdie hele verhaal en al hierdie gebeure is, is dat 12 manne hierdie boodskap gaan uitdra het, te midda van vrees en vervolging. Toe klap God Paulus van sy perd af op die grondpad na Damaskus en hy loop vir ‘n paar dae in skok en blind rond. Hy kom tot bekering en die vervolger word ‘n
vervolgde. Te midde van ontstuimge omstandighede het duidsense mense die goeie nuus gehoor en hul bekeer. Hul boodskap was van God af: liefde, genade, barmhartigheid en vergifnis, en die belofte van die Heilige Gees met Sy vrugte: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing – natuurlik teenoor alle mense…Ons kan maar in die woordeboeke gaan kyk wat hierdie woorde van die vrug beteken. Vir 312 jaar word hierdie bekeerlinge vervolg en gemartel en wreed en onmenslik doodgemaak.
Vir my is die tragiese van hierdie verhaal dat ons vandag weer daar is in die tyd toe Jesus hierdie boodskap wou oordra…Baie van ons openbaar die arrogansie en onverdraagsaamheid teenoor ander mense wat die skrifgeleerdes (farrisieers en saduseers), die volksleiers en die kerkraadslede (oudstes) gehad het. Ons is weer besig om namens satan aanklaer te wil wees, en het ons sommer goedsmoeds aangestel om namens God regter te speel!! Hoe arrogant kan mens wees? En dit terwyl Jesus 3 duidelike opdragte gegee het: (i) Gaan na die verlore skape van Israel, (ii) Gaan verkondig die goeie nuus dat Christus opgestaan het, en (ii) gaan en verkondig die evangelie van Christus aan elke stam, volk en taal. Waar en wanneer het God die Christene aangestel om sedebewakers te wees? Is ons nie itv die woord veronderstel om die evangelie te gaan verkondig nie: Soos God gese het: ‘ Kom NET soos julle is’, want die Heilige Gees sal oortuig, leer en lei. Nou doen ons sommer dit ook.
Ek was verlede week in die Weskaap, en luister na Atiiste. Weet julle wat besef ek WEEREENS? Daar is nie so ding soos ‘n Atiis nie, want hoe op aarde is jy kwaad en haat vir Iets of Iemand wat jy nie glo bestaan nie? Ek meen, as ek nie in iets glo nie, dan steur ek my nie ‘n sekonde daaraan nie. Maar toe kom ek agter dat die mense is kwaad vir die lewe, en hulle dink hulle spite God as hulle se hul glo nie in hom nie. Veral toe iemand vir my se: “Ek glo nie in God nie (en hy kyk so in die lug op en lig sy hande soos wanneer ek in aanbidding is, en se) maar daar is ‘n Groot Gees wat na ons kyk.” Nou hoe nou mense? Die Groot Gees wat die Atiiste van praat, is niemand anders nie as die Skeppergod wat hulle dink hulle spite deur vir Hom kwaad te wees. EN ek besef, ons moet vir die mense bid sodat hulle harte kan genees. Daar is geen mens op aarde wat NIE in die teenwoordigheid van ‘n Superintelligente Wese (my God) glo nie…Ons eer Hom nie meer nie…en ons het vasgesteek in die tyd van Jesus se kruisiging, want ons dra nie Sy boodskap oor nie (nie sonder veroordeling en met opregte liefde teenoor die VERLOREGAANDE mense nie, want ons sien neer op die wat nie so ‘heilig’ is soos ons nie – presies net soos die skrifgeleerdes van ouds, wat Jesus gekruisig het. Ons moet onvoorwaardelik liefhe, NET God sal besluit wie goed genoeg en wie nie goed genoeg is nie…net Hy.
(Julle kan verder hieroor lees in my boeke “Sy Lewe vir Sy Liggaam, en Oorsprong van Smarte/Origin of Sorrow, asook Die Son Kom Op/Dawn has Broken. Dit is bekombaar by loraut@gmail.com.


 

Be the first to comment

Leave a Reply