Nuwe boek: Wat jy saai…

Nuwe boek op pad: Wat jy saai…
Wanneer ’n ouer die pad byster raak, rimpel die konsekwensies van daardie bitter saad wat gesaai word, baie wyd. Dit raak almal – die ander ouer, die kind, die grootouers, die wyer familie.
Soveel te meer as dit Mamma is. Mamma, met haar betrokkenheid by dwelms.
Sy verloor perspektief en voeling met die werklikheid. Sy leef in ontkenning oor die smart wat sy saai. Die leuens, die wanpersepsies, negatiewe beïnvloeding van reguit denke en die waan dat almal teen haar is. Sy moet haarself ten alle koste teen almal verdedig. Mamma leef in ’n eie, denkbeeldige wêreld waar almal behalwe syself verkeerd is.
Om dan reg te maak wat verkeerd geloop het, is ’n lang, moeilike proses, want dan word gemaai wat gesaai is.
Louis wou hierdie boek al lankal skryf, maar het oor baie jare gewag vir die regte inspirasie daarvoor. Hy wou hierdie verhaal deeglik en in detail verwoord sodat dit die waarheid van ongevraagde uitdagings sal oordra.
‘n Rits komiese voorvalle aanvanklik en intriges later in die verhaal belowe om die leser te boei en die realiteit van daaglikse gebeure in gewone omgangstaal te verwoord.

Please follow and like us: