Wat jy saai…

WAT JY SAAI… Dit gaan egter oor ander dinge vir hom. Nathan is nog jonk en sy pa verwag dat hy op hierdie stadium op sy skoolwerk moet fokus. Soos enige ouer met ambisie het hy voorspoedige toekomsverwagtinge vir sy enigste kind.
“Ek hou baie van haar, Poeks,” herhaal hy, byna eisend. Natie weet dat hy nie sy seun se vriende kan kies nie, allermins sy vriendinne. “Sy…sy gaan haar broek nie op hou nie…seun,” waarsku Natie nogtans vermanend, al asof dit die jong man sou afskrik.
“Pa moenie kyk na hoe sy nou is nie, kyk na wat sy in Christus kan wees,” antwoord hy in alle opregtheid en met nuutgevonde selfvertroue. ‘n Skok sidder deur Natie se liggaam. In al die jare het hy hierdie einste woorde vir sy seun en die kerk-lidmate geleer, en hier word hy vandag met sy eie wysheid gekonfronteer! Natie besef dat hy sy seun se respek sal moet behou, dat hy nou by sy eie beginsels sal moet staan en daardie lering met eie dade moet bevestig.
Natie kyk nogtans vir ‘n flietende oomblik hulp-soekend na sy vrou wat by voorbaat vermanend na hom kyk. “Jou eerste uitdaging met jou tienerseun…,” kon sy sekerlik sê, maar swyg in haar wysheid. Op daardie oomblik gee Natie byna te maklik toe. In sy gemoed voel hy egter nie die vrede wat hy graag sou wou hê nie. Hy sal nogtans sy eie woord gestand doen en sy seun die geleentheid gee om hierdie stelling, wat hyself al so baie aan ander geleer het, te bewys.

Please follow and like us: