Die Son Kom Op

Die Son Kom Op (2017) Roman oor ʼn gesin wat tot die uiterste aan onverdraagsaamheid, liefdeloosheid en verwerping blootgestel word. Hierdie boek met sy aktuaele onderwerp ontlok bemoedigende terugvoer. Dit beloof om wye reaksie uit te lok en word ook in Engels uitgegee. In teenstelling met meeste boeke wat op ‘n hoogtepunt begin en aan die einde van die verhaal op ‘n laagtepunt eindig, begin hierdie boek basies eerder op ‘n laagtepunt met verskeie emosionele uitdagings wat die lewe bied, en eindig in triomf wat die leser met verwondering laat en selfs ‘n heerlike salwing bied.  R140 plus posgeld en verpakking.  (In Engels beskikbaar as Dawn has Broken teen dieselfde prys as Afrikaanse weergawe).

kontak Louis

Louis B Rautenbach Snr

Jeffreys Bay, South Africa

E-pos:    loraut@gmail.com

Sel:        +27(0)72 661 0066

  Radio Onderhoud met Corrie Slabbert – Netradiosa

  Kontak vir Corrie indien jy belangstel om blootstelling nasionaal en internasionaal wil kry met ‘n radio onderhoud op internetradio whatsapp 083 460 9848 of (016) 422 3886 epos: corriesl@telkomsa.net

  DIE SON KOM OP

  Hierdie boek word opgedra aan Petro Greeff van Wellington, wat met ʼn besonderse liefdesgesindheid gebroke harte aanraak. Haar kosbare tyd word met die geur van liefde op onbaatsugtige wyse met gekweldes en medewerkers gedeel. Sy is gretig om die Here op vervullende wyse te leer ken, en strewe daarna om in Sy liefde teenoor haar medemens te leef. Hierdie storielyn is op 14 September 2016 tydens ʼn byeenkoms in die Marthasaal in Wellington, wat deur haar gereël is, geïnspireer. Die volledige boek is binne die tydperk van vier weke geskryf en geredigeer.

  Proloog:

  Hierdie verhaal handel oor die uitdagings, verwerping en viktimisering wat mense met ander waardes as onsself die hoof moet bied, veral wanneer dit kom by alternatiewe seksuele oriëntasie.

  Ons is so geneig om mense oor stereotipering en verskeie ander sake na die ewige verdoemenis te wil stuur sonder dat ons ons eie gesindheid daaroor ondersoek. Alhoewel die woord van God reeds vanaf Genesis duidelik is oor liefde, genade, barmhartigheid en vergifnis, kies ons steeds om eerder onverdraagsaam te wees, haat te koester, veroordelend te wees en om ons medemens te korrigeer en te verwerp. Ons is geneig om enige woord wat asof afkomstig van God voorgehou word, blindelings te aanvaar. Sonder om die moeite te doen om onsself eerstehands van feite te vergewis, verkondig ons misinterpretasies sonder om die gevolge daarvan deeglik te oorweeg.

  Hierdie boek wentel om selfdegeslag seksuele oriëntasie. Dit hou geestelike lesse op praktiese wyse voor, en word verder uitgelig met fiktiewe maar realistiese voorbeelde. Die emosionele sy van die mens se uitdagings en kwellinge word breedvoerig aangespreek en op so wyse bespreek dat die leser met ʼn oop gemoed en met empatie daarmee kan identifiseer. Gedeelde uitdagings van die lewe asook die uniekheid en kwesbaarheid van die mens word in verskeie aspekte beleef.

  Hierdie boek bied geleentheid om ʼn lewensveranderende ervaring te wees vir solank as wat die leser dit sonder  ʼn vooropgestelde, kritiese gees benader, en hulself toelaat om die hele verhaal end-uit te lees. Die liefde en grootsheid van God word op bemoedigende wyse aan die leser oorgedra.

  Die ware Skeppergod, die groot EK IS word nie net verkeerd voorgestel nie, maar selfs van mense weerhou en ontneem. Baie mense is geneig om die werk van die aanklaer van die mens vír hom te doen. Die baanbrekerswerk wat oor eeue lank te midde van die bloed van martelare gedoen is, word erodeer en van alle waarheid ontbloot. Hebsug, die smagting na meer van die verganklike en al minder na die onverganklike, bevestig eiebelang.

  Daar was geen ander opdrag as die laaste opdrag van Jesus om dissipels te maak deur die evangelie van Jesus te verkondig met liefde en hoop te verkondig.


   

  Please follow and like us:

  Leave a Reply