Soveel Jare

Soveel Jare (2014) – Die Roman gaan oor die lewe van ʼn aanneem baba wat eers op 30-jarige ouderdom van sy oorsprong uitvind. Die skok daarvan om uit te vind dat hy ʼn aangenome kind is, noop hom om op sy spore terug te loop. Die soeke na sy familie neem hom oor landsgrense heen. Hy reis ver om sy verlore familie op te soek. Die storie neem ‘n aanvang in Duitsland en gaan via London UK na Namibië, Suid Afrika en Swaziland. Dit strek oor 60 jaar en vertel die verhaal oor verskeie geskiedkundige tydlyne en betrek drie families. Hierdie lekkerlees boek bring baie emosies na vore en is plek-plek ‘n tranetrekker vir sensitiewe mense.  Prys: R100 plus posgeld en verpakking

kontak Louis

Louis B Rautenbach Snr

Jeffreys Bay, South Africa

E-pos:    loraut@gmail.com

Sel:        +27(0)72 661 0066


  Die Son Kom Op

  Die Son Kom Op (2017) Roman oor ʼn gesin wat tot die uiterste aan onverdraagsaamheid, liefdeloosheid en verwerping blootgestel word. Hierdie boek met sy aktuaele onderwerp ontlok bemoedigende terugvoer. Dit beloof om wye reaksie uit te lok en word ook in Engels uitgegee. In teenstelling met meeste boeke wat op ‘n hoogtepunt begin en aan die einde van die verhaal op ‘n laagtepunt eindig, begin hierdie boek basies eerder op ‘n laagtepunt met verskeie emosionele uitdagings wat die lewe bied, en eindig in triomf wat die leser met verwondering laat en selfs ‘n heerlike salwing bied.  R140 plus posgeld en verpakking.  (In Engels beskikbaar as Dawn has Broken teen dieselfde prys as Afrikaanse weergawe).

  kontak Louis

  Louis B Rautenbach Snr

  Jeffreys Bay, South Africa

  E-pos:    loraut@gmail.com

  Sel:        +27(0)72 661 0066

   Radio Onderhoud met Corrie Slabbert – Netradiosa

   Kontak vir Corrie indien jy belangstel om blootstelling nasionaal en internasionaal wil kry met ‘n radio onderhoud op internetradio whatsapp 083 460 9848 of (016) 422 3886 epos: corriesl@telkomsa.net

   DIE SON KOM OP

   Hierdie boek word opgedra aan Petro Greeff van Wellington, wat met ʼn besonderse liefdesgesindheid gebroke harte aanraak. Haar kosbare tyd word met die geur van liefde op onbaatsugtige wyse met gekweldes en medewerkers gedeel. Sy is gretig om die Here op vervullende wyse te leer ken, en strewe daarna om in Sy liefde teenoor haar medemens te leef. Hierdie storielyn is op 14 September 2016 tydens ʼn byeenkoms in die Marthasaal in Wellington, wat deur haar gereël is, geïnspireer. Die volledige boek is binne die tydperk van vier weke geskryf en geredigeer.

   Proloog:

   Hierdie verhaal handel oor die uitdagings, verwerping en viktimisering wat mense met ander waardes as onsself die hoof moet bied, veral wanneer dit kom by alternatiewe seksuele oriëntasie.

   Ons is so geneig om mense oor stereotipering en verskeie ander sake na die ewige verdoemenis te wil stuur sonder dat ons ons eie gesindheid daaroor ondersoek. Alhoewel die woord van God reeds vanaf Genesis duidelik is oor liefde, genade, barmhartigheid en vergifnis, kies ons steeds om eerder onverdraagsaam te wees, haat te koester, veroordelend te wees en om ons medemens te korrigeer en te verwerp. Ons is geneig om enige woord wat asof afkomstig van God voorgehou word, blindelings te aanvaar. Sonder om die moeite te doen om onsself eerstehands van feite te vergewis, verkondig ons misinterpretasies sonder om die gevolge daarvan deeglik te oorweeg.

   Hierdie boek wentel om selfdegeslag seksuele oriëntasie. Dit hou geestelike lesse op praktiese wyse voor, en word verder uitgelig met fiktiewe maar realistiese voorbeelde. Die emosionele sy van die mens se uitdagings en kwellinge word breedvoerig aangespreek en op so wyse bespreek dat die leser met ʼn oop gemoed en met empatie daarmee kan identifiseer. Gedeelde uitdagings van die lewe asook die uniekheid en kwesbaarheid van die mens word in verskeie aspekte beleef.

   Hierdie boek bied geleentheid om ʼn lewensveranderende ervaring te wees vir solank as wat die leser dit sonder  ʼn vooropgestelde, kritiese gees benader, en hulself toelaat om die hele verhaal end-uit te lees. Die liefde en grootsheid van God word op bemoedigende wyse aan die leser oorgedra.

   Die ware Skeppergod, die groot EK IS word nie net verkeerd voorgestel nie, maar selfs van mense weerhou en ontneem. Baie mense is geneig om die werk van die aanklaer van die mens vír hom te doen. Die baanbrekerswerk wat oor eeue lank te midde van die bloed van martelare gedoen is, word erodeer en van alle waarheid ontbloot. Hebsug, die smagting na meer van die verganklike en al minder na die onverganklike, bevestig eiebelang.

   Daar was geen ander opdrag as die laaste opdrag van Jesus om dissipels te maak deur die evangelie van Jesus te verkondig met liefde en hoop te verkondig.


    

   Skaduwees

   Skaduwees (2017) Hierdie roman handel oor ʼn kind wat blootgestel word aan die uitdagings van die geesteswêreld, waar emosies uitgelig word en die verskyning van voorbodes, demone, en ander verskynsels beskryf word, en bespreek in die tweede helfte ook die verskyning van engele, voorgevoelens, drome en visioene. Alhoewel die boek plek-plek bangmaker insidente bevat, is die boodskap van hoop en verlossing prominent daarin. Prys R120 plus posgeld en verpakking.

   kontak Louis

   Louis B Rautenbach Snr

   Jeffreys Bay, South Africa

   E-pos:    loraut@gmail.com

   Sel:        +27(0)72 661 0066

    SKADUWEES

    Proloog:

    Hierdie bangmaker roman gaan oor ʼn kind wat alreeds van ʼn baie jong ouderdom met bonatuurlike verskynsels te doen kry.

    Alhoewel hierdie nie ʼn kinderverhaal is nie, is dit ʼn goeie oorgangsboek wat geskik is vir die volwasse- sowel as tienerleser. Dit raak geestelike verskynsels aan en beskryf sekere interaksie daarmee wat hy oor ʼn tydperk van jare ervaar het.

    Daar gebeur dikwels onverklaarbare dinge in die geesteswêreld, veral rondom die lewens van klein kindertjies. Die geestelike realm is ʼn bedrywige omgewing, tog is hierdie gawe slegs aan ʼn beperkte groep mense beskore is, of hulle dit wil of nie. Nogtans raak hierdie interaksie met geestelike wesens die meeste kinders en vergeet die meeste weer dikwels daarvan.

    Kinders is onkundig, naïef, onskuldig, en kan nie altyd dit wat hulle sien, met die regte woorde beskryf nie, bloot omdat hul woordeskat nog-nie genoeg uitgebrei het nie en hulle dus aan die regte woorde ontbreek. Grootmense verstaan dan nie wat hulle probeer sê nie, en in hul ongeduld maak hulle dit as onbenullig af. Wanneer ʼn kind snags ʼn vreesaanjaende of slegs net ʼn nare ondervinding beleef, moet dit nie deur grootmense of ouers ligtelik opgeneem word nie. Luister eerder sorgvuldig na wat die kind probeer sê, hoe hulle vreemde ervarings beskryf en hanteer dit sonder dat die kind agterkom dat daar ongesond baie waarde aan geheg word. Enige kontak tussen met die geesteswêreld wat ontstellend deur die kind ervaar word, moet versigtig en met empatie hanteer word.

    Die gemoedsversteurings, depressie en gepaardgaande negatiewe reaksie daarop irriteer mense wie glad-nie hierdie verskyning ken en verstaan nie. Onkundige en oningeligte mense beskou dit as onbelangrik en word die kind se ervarings maklik as verbeelding, stoutigheid, of bloot bangheid beskou. Al is daar baie teorieë, kan sielkundiges, wie hierdie vermoë om in die geestelike realm te kan sien, in hul eie familiekring ervaar, dit self ook nie verklaar nie.

    Blywende emosionele skade kan aangerig word indien die kind se ervarings met ongeduld afgemaak word as verbeelding, stoutigheid of bloot nagmerries. Soms kan sekere depressie en onverklaarbare gemoedsversteurings vinnig ontlont word deurdat hierdie ervarings met slegs die nodige aandag hanteer word.

    Hierdie verhaal van ʼn kind wat eerstehands met die geestewêreld te doen kry, bevat die elemente van ʼn bangmaker, maar het ook ʼn boodskap van hoop en redding. Die verhaal ontvou reeds van kleutertyd met eerstehandse kontak met die geestewêreld. Die reaksie en gevoelens wat deur die kind ervaar word, word breedvoerig beskryf.

    Alhoewel die storie aanvanklikhandel die bonatuurlike en onverklaarbare ervarings verhaal, beskryf dit uiteindelik ook interaksie met positiewe voorgevoelens, drome, visioene en selfs ervarings met engele


     

    Spieël Splinters

    ISBN-9-781928-210511

     Spieëlsplinters (2013) is ʼn roman wat 80% gebaseer op eie ervaringe en word in die eerste persoon geskryf. Dit beskryf die impak van grootmense se besluite op hul kinders. Dit is vol intriges en gee ook bietjie lering oor spesifieke, enkele vraagstukke. Dit speel af in ʼn tyd van 1965 tot 1980 en raak verskeie emosionele ervarings van kindwees aan. Dit vind gedeeltelik plaas in die tyd voor selfone en motor radio’s waar motorritte gebruik is om o.a. familiekonsert te hou. Dit is ʼn goeie oorgangsboek wat by beide die tiener as die volwasse leser aanklank vind. Hierdie interessante boek kos R110 plus R38 posgeld en verpakking.

    ​kontak Louis

    Louis B Rautenbach Snr

    Jeffreys Bay, South Africa

    E-pos:    loraut@gmail.com

    Sel:        +27(0)72 661 0066

     Die verhaal handel oor die ongekompliseerde lewe van kindwees in ‘n beskermde omgewing, waar jong lewens meteens deur ‘n rits negatiewe gebeure na onbeskermde en ongenaakbaarheid van die grootmenswêreld geruk word.

     Die vele aanslae van die lewe word met wisselende emosionele uitdagings aangespreek. Die boek is belaai met intriges: vreugdes, teleurstellings en uitdagings wat uiteindelik lei tot by ‘n kruispad van keuses. ‘n Kruispad in die lewe waar emosionele oorwinning ‘n seker realiteit word. En oorwinning bring.

     Hierdie unieke oorgangsboek is ideaal vir tiener- sowel as volwasse lesers.


     Oorsprong Van Smarte

     ISBN-9-781928-210504

     Oorsprong van Smarte (2013) is in roman styl. ʼn Verhaal met hoofstukke wat strek van Genesis tot Konings, van die skepping tot waar koning Dawid oorlede is en Salomo as koning by hom oorneem. Die boek vertel die ou bekende Bybelse verhale op besonderse wyse met die gepaadgaande emosies vir die karakters. Dit bevat baie lering en baie inligting wat soms misgelees word. Dit beskryf die besonderse lyn waarin alles vloei, en beklemtoon deurlopend die liefde, genade, barmhartigheid en vergifnis van die Here.  Die geboorte van die eerste vrese, die eerste moord, verkragting en gevoelens van wraak en selfvergelding word verhaal. Selfs interaksie met ʼn prostituut, owerspel en vier gevalle van selfdood, asook die genade van die Here selfs teenoor die Farao deur in die tien plae die onvermoë van sy afgode te bewys in ‘n poging om hom tot bekering te roep.

     Op wye aanvraag deur lesers word hierdie boek na Engels vertaal en sal in die tweede helfte van 2017 onder die titel Origin of Sorrows uitgegee word. Hierdie boeke kos R130 plus posgeld en verpakking wat ongeveer R38 is.

     kontak Louis

     Louis B Rautenbach Snr

     Jeffreys Bay, South Africa

     E-pos:    loraut@gmail.com

     Sel:        +27(0)72 661 0066

      ‘Oorsprong van Smarte’ is ‘n roman gebaseer op Ou Testamentiese Bybelverhale en neem die leser op ‘n interessante reis deur die bekende Bybelverhale, vanaf Genesis tot Konings. Die skrywer delf dieper in emosionele belewenis van bekende Bybelse figure en gee die leser ‘n nuwe perspektief op die menslikheid van hierdie karakters en ook die verreikende nagevolge van hul dade.

      Soos die verhaal vorder, sal die leser toenemend bewus word van God se opregte belangstelling in die skepping en liefde vir mens.

      God beskerm deurlopend. Hy rig en lei die mens om hom teen selfvernietiging te beskerm.

      Daar is niks groter as God se genade…


      My Vriend, My Broer

      ISBN-978-0-620-68669-0

      My Vriend, My Broer (2015) is ‘n wonderlike, menslike verhaal van Dawid en Jonatan – een ʼn prins van geboorte en die ander ʼn prins aangetroud. Hierdie roman neem die leser op ʼn verbeeldingsreis met emosies veroorsaak deur aanvanklike verwerping, valse beskuldigings, depressie maar ook die oorwinning om tot die grootste leier en politikus van alle tye gekroon te word. Hierdie baie besonderse verhaal bevat baie insig en lering en beskryf die unieke liefde wat ʼn demonstrasie is van die liefde van God vir Sy skepping. Hierdie is ʼn lekker leesboek en bied heerlike ontspanning vir enige leser. Prys R120 plus posgeld en verpakking.

      kontak Louis

      Louis B Rautenbach Snr

      Jeffreys Bay, South Africa

      E-pos:    loraut@gmail.com

      Sel:        +27(0)72 661 0066

       Proloog: My Vriend, My Broer

       Die fokus is daarop om menslike emosies en samebindende, gemeenskaplike uitdagings die hoof te bied. Te midde van vervolging en vyandigheid kleef albei die manne vreesloos aan God vas en eer die beloftes wat deur Hom gemaak word. Hebsug en selfsug tussen hierdie twee vriende is geheel en al in hul lewens afwesig.

       Hierdie boek vertel die verhaal van ‘n besonderse toegeneëntheid tussen twee vriende, die een ‘n tienerseun en die ander alreeds ‘n ervare soldaat, wat uitgedaag met die eise van die lewe wat bemoeilik word deur mense uit die verskillende wêrelde en raamwerke waaruit hulle kom.

       Die leser behoort egter te sien dat beide Jònatan en Dawid hul diepe afhanklikheid en liefde openlik vir God en vir mekaar bely. Albei leef hul geloofsvertroue in die HERE uit, en skroom nie om Sy leiding en beskerming af te bid nie.

       Elke leser kan met vrymoedigheid vrye teuels gee daaraan om hierdie realistiese beskrywing te interpreteer, en selfs die feite daarvan na te slaan.